ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

นายอำเภอหัวควย

กลับไปบ้านครั้งไหนไม่ทราบ

แม่ข้าพเจ้าเล่าเรื่องตลกให้ฟัง

ดูท่าว่าเรื่องนี้จะชอบมาก

เพราะเล่าตั้ง ๒ รอบ

(ฮา)

เหตุเนื่องจากเรานั่งรถผ่านถนนเส้นหนึ่ง

และถนนมันมีหลุม

เมื่อถึงบริเวณหลุมนั้น  คนในรถก็หัวโยกหัวคลอนกันไปตามสภาพ

ภาวะโยกคลอน  ไม่ว่าจะเป็นการโยกคลอนใด ๆ ก็ตาม

ภาษาอีสาน  มีคำศัพท์เฉพาะว่า  ควย

นอกจาก  ควย  เป็นคำกริยา  แสดงอาการโยกคลอนแล้ว

ควย  ที่เป็นคำนาม  ก็ยังมีความหมายว่า  ควาย

สรุปคือ  คำว่า  ควย  ภาษาอีสานนั้นมี ๒  ความหมาย

ถ้าเป็นคำนาม  หมายถึง  ควาย

ถ้าเป็นคำกริยา  หมายถึง  โยก  คลอน

เช่น  ฟันโยก  เราก็จะพูดว่า  แข่วควย

ลาบเนื้อควาย  ก็จะพูดว่า  ลาบควย  ดังนี้


ซึ่งมันบังเอิญล้ำเหลือ  ที่คำว่า  ควย  กลายเป็นคำที่แปลว่า ลึงค์  ในภาษาภาคกลาง

มีผู้สันนิษฐานว่า  ควย  นั้น  แท้จริงแล้ว  แผลงมาจาก คุยหะ

ภาษาอีสาน  เรียก  คุยหะ  ว่า  คย  หรือ  โคย  ไม่ได้ออกเสียงว่า ควย

ซึ่งถ้าจะว่าตามความเป็นจริงของการออกเสียงแล้ว

คย  นั้น  น่าจะใกล้เคียง  กับรากเดิม  คือ  คุยหะ  มากกว่า

คุยหะ  นั้น  ตามภาษารากเดิม  แน่นอนว่า  ไม่ได้ออกเสียง อะ  เต็มเสียง

และความจริงก็แทบจะไม่ออกเสียง อะ  ท้ายเสียงด้วยซ้ำ

ดังนั้น  เราจึงมักไม่ได้ยินคำที่มีสระอะท้ายเสียงตามรูปสระ

กล่าวคือ  เมื่อเกิดการยืมคำมาเป็นภาษาไทย

คำที่มี อะ ท้ายเสียง  จะถูก "ฆ่าเสียง"  ด้วย " ์"  ดังนั้น

คำว่า  คุยหะ  จึงออกเสียงว่า  คุยห์


ในบาลี  ว่าด้วย  มหาปุริสสลักษณะ  หรือ  ลักษณะของมหาบุรุษ  ๓๒ ประการ

มีข้อหนึ่งว่าด้วย คุยหะ

คือ  มีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝัก

หมายความว่า  มีหนังหุ้มลึงค์อย่างเรียบร้อย  นั่นเอง

ว่าด้วยเรื่องหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายนี้  ก็ยังมีเรื่อง  "ขริบ"  กันอีก

ดูเหมือนว่า  ความเชื่อทางการแพทย์ส่วนหนึ่ง  หรือมีบางศาสนา

จ้องทำลาย มหาปุริสสลักษณะ  อันนี้ออกไปเสีย

ด้วยเหตุผลนานา

ซึ่งเราคงละเว้นข้อนี้ไปก่อน  ไม่เช่นนั้น  ก็อาจจะไม่ได้เล่านิทานเรื่อง

นายอำเภอหัวควย  ก็เป็นได้


กิรดังได้สดับมา

นายอำเภอหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวนายหนึ่ง  รับราชการใหม่ ๆ ก็ต้องการออกตรวจพื้นที่

ก็ได้มีนายสารถี  และมีชาวบ้านผู้ชำนาญทางออกร่วมขบวนไปด้วย

ไปถึงถนนเส้นหนึ่งหลุมมากเหลือเกิน

นายอำเภอก็ปรารถนาใคร่รู้ชื่อเสียงเรียงนามของถนน

เพื่อว่าจะได้มาพัฒนาหรืออะไรทำนองนั้น

ก็ถามชาวบ้าน  เขาก็ตอบว่า

อันนี้ชื่อถนนหัวควยครับ

นายอำเภอก็นิ่งไปด้วยความตะลึง  คิดว่า  ชาวบ้านคงหัวร้อนกับสภาพดังนี้มาก

ถึงขนาดพูดจาคุยห์ ๆ ควย ๆ

ถนนหัวควย  ชาวบ้านย้ำ  เพราะใครนั่งรถผ่านถนนนี้  ก็หัวควยกันทั้งนั้นแหละครับ

ผมก็หัวควย  นายอำเภอก็หัวควย

(ฮา)


ว่าด้วยเรื่อง  นายอำเภอหัวควย  ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้

ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับต้นฉบับก็ได้  เพราะข้าพเจ้าก็เล่าไปเรื่อยเปื่อยตามประสา

สุขสันต์วันศุกร์ครับ

๕๕๕๕


ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๘.๐๕.๒๕๖๑

ป.ล.  เรื่องคำพ้องแบบนี้  เราพบ และมีการละเล่นกันมาทุกยุคทุกสมัย

อย่างเช่นสมัยนี้ก็มีเพลงนี้  เป็นต้น

โปรดฟัง

https://www.youtube.com/watch?v=x9c2QxtJw5Iไม่มีความคิดเห็น: