ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เช้าสีทอง

เรื่องราวเก่าใหม่ไหลผ่าน
บางเรื่องเรื่องเมื่อวาน...จำได้
บางเรื่องมาแล้วก็แล้วไป
บางเรื่องอยู่ข้างในแสนนาน

ม่านฟ้าคลี่ห่มพรมหญ้าเขียว
เรียวรุ้งโค้งเรียวอยู่หน้าบ้าน
ดอกไม้ไหวพลิ้วเบิกบาน
ทุกเรื่องราวที่ไหลผ่าน...ผ่านไปแล้ว

เป็นอยู่...
คือรับรู้ลมหายใจแผ่วแผ่ว
เข้าออกสั้นยาววาวแวว
แน่แน่วนิ่งสงบเงียบงัน

ในความนิ่งก็มีความไม่นิ่ง
วิ่งวนเวียนเปลี่ยนผัน
แล่นไปมาสารพัน
แต่เรา...เพียงพบเท่านั้นไม่เข้าวุ่นวาย

ปล่อยทุกสิ่งอิสระ
ตามสภาวะง่ายง่าย
ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย
ไม่มีความหมายว่าอยู่ยง

แสงแดดทอจางจาง
อันอาทิตย์บรรจงวางมาส่ง
หยดน้ำร่วงลงน้ำเป็นวง
แมลงปอปีกกางตรงเกาะตอไม้ทิวฟ้า ทัดตะวัน
จันทร์ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

ไม่มีความคิดเห็น: