ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม


ไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลย.... ไม่มี


แม้ในทางเดินที่เราเดินทุก ๆ วัน


ก็ไม่เหมือนเดิมในทุก ๆ ครั้งที่เราเดิน


เมื่อเรารู้ความเป็นจริงเช่นนี้


เราก็จะมีความสุขอยู่ได้


โดยไม่ต้องคาดหวังกับสิ่งใด ๆทิวฟ้า ทัดตะวัน


ไม่มีความคิดเห็น: