ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ขอเชิญเพื่อนนักเขียนเป็นกำลังใจให้ พี่ศิริวร

ประชาสัมพันธ์ครับ

ท่านมหาฝากมา

ขอเชิญเพื่อนนักเขียนเป็นกำลังใจให้ ศิริวร ศิลปินศิลปาธร ปี 2550

กับการ เสวนาเรื่อง "แรงบันดาลใจในการสร้างสรรผลงาน"

ในงานนี้ท่านจะได้พบกับ บัณฑิต อึ้งรังษี (สาขาคีตศิลป์) ศิลปินศิลปาธรปี 2548

นิมิตร พิพิธกุล ศิลปิน ศิลปาธร สาขาศิลปการแสดง

ศิริวร แก้วกาญจน์ ศิลปินศิลปาธรสาขาวรรณศิลป์

ในวันที่ 22 กันยายน 2550

เวลา 13.00 - 16.00 น.

ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ใครไปได้ก้อไปครับ
ทิวฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น: