ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

จิตหยั่งลงสู่อมตธรรม


เมื่อเราก้าวขาจากอดีต

เราก็พุ่งตัวสู่อนาคต

เมื่อเราพุ่งตัวจากอนาคต

เราก็หวนสู่อดีตของอดีต

เมื่อเราออกจากอดีตของอดีต

เราก็กลับไปสู่อนาคตของอนาคต


...


เป็นดังนี้ประจำและร่ำไป

เรามีเวลาอยู่กับปัจจุบันน้อยนักเพื่อนของข้าพเจ้าบอกว่า

อยากมีเวลาอยู่กับตัวเองให้มาก

แต่ไม่อยากนั่งสมาธิข้าพเจ้าบอกว่า

ขณะนั่งสมาธินั่นแหละ

คือเวลาที่เราได้ใกล้ชิดตัวเองมากที่สุด

อยู่กับตัวเองมากที่สุด

และมีโอกาสค้นพบตัวเองได้มากที่สุดผู้คนในโลกค้นพบอะไรต่าง ๆ มากมาย

แต่น้อยคนนักที่ค้นพบตัวเอง

และรู้เรื่องราวของตัวเองอย่างละเอียดทุกขณะจิตดูก่อน

เมื่อเราไม่ก้าวล่วงไปสู่อดีตชั่วเสี้ยววินาที

เมื่อเราไม่ก้าวล่วงไปสู่อนาคตชั่วเสี้ยววินาที

เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันจิตชั่วเสี้ยววินาที

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า

นั้นแล คือ "จิตหยั่งลงสู่อมตธรรม"ทิวฟ้า ทัดตะวัน


3 ความคิดเห็น:

artyhouse กล่าวว่า...

ผมก็ว่าอย่างนั้นเช่นกัน

Knight

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จิตใจเป็นของละเอียดครับ

ต้องสังเกตละเอียดจริง ๆ

artyhouse กล่าวว่า...

ครับ.....เห็นด้วย

มีเพลงฝรั่งอยู่เพลงหนึ่ง อยากแนะนำให้ฟัง
แม้ว่าจะไม่ตรงกับ บทความบทนี้เท่าใดนัก
แต่ก็พอจะทำให้เข้าใจได้
CD ที่ผมให้ท่านไว้ ก็มีเพลงนี้อยู่ด้วย
เพลงๆนั้นก็คือ "Yesterday"......ครับ