ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รู้จักตัวเอง




แม้เราจะรู้อะไรตั้งมากมาย





ก็ไม่มีความหมายอะไรเลย





ถ้าเราไม่รู้จักตัวเราเอง

ทิวฟ้า ทัดตะวัน

ไม่มีความคิดเห็น: