ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

How Do I Breath

How Do I Breath - Mario

ฟังเพลงคลิกที่นี่ได้เลยครับ ( พร้อมภาพและเสียง )How Do I Breathe
Feels so Different Being Here
I Was So Used to Being Next to You
Life For me is Not the Same
There's no One to turn to
Dont know why i let it go too far
Starting over it's so hard
Seems like everywhere I try to go
I keep thinking of you
I just Had a wake up call
Wishing that i never let you fall
Baby you were not to blame at all
(When Im the One that Pushed you Away)
Baby if you knew I cared
You Would Never Went No Where
Girl I should've been right there
How Do I Breathe without you here by my side
How will I see when your love brought me to the light
Where do I go when your heart's where I lay my head
When your not with me, how do I breathe
How do I Breathe

Girl Im Losing my Mind
Yes, I made a mistake
I Felt That you would be mine
Guess the joke was on me
This is so bad I can't sleep
I Wish I Knew Where You Could be
Another dude is Replacing me
God, This Cant be Happening
I just Had a wake up call
Wishing that i never let you fall
Baby you were not to blame at all
(When Im the One that Pushed you Away)
Baby if you knew I cared
You Wouldn't have gone no where
Girl I should've been right there
How Do I Breathe without you here by my side
How will I see when your love brought me to the light
Where do I go when your heart's where I lay my head
When your not with me, how do I breathe
How do I Breathe
I Cant get over you, no
Baby I dont wanna let go
Girl you need to come home, back to me
Cause girl you make it hard to breathe
Oh when you're not with me

Tell Me
How Do I Breathe without you here by my side
How will I see when your love brought me to the light
Where do I go when your heart's where I lay my head
When your not with me, how do I breathe
How do I Breathe
ทิวฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น: