ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เราจะได้พบกันอีกไหม

เราจะได้พบกันอีกไหม

ไม่มีคำตอบ

พรุ่งนี้เราจะมีอยู่หรือไม่

เราไม่รู้

เราจะยังอยู่

แค่วันไหน

เราไม่ทราบ


โลกนี้กว้างใหญ่

แค่เท่าที่ตาเห็นเท่านั้นเอง

หรือ


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
26/10/2550

ไม่มีความคิดเห็น: