ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ประชันกลอนสด

ข่าวจาก นายกสมาคมนักกลอนฯ ยุทธ โตอดิเทพย์ แจ้งเรื่องการแข่งขันประชันกลอนสดประจำปี 2550 ซึ่งยังเหลือที่ยังไม่ได้ทำการจัดการแข่งขัน ดังรายละเอียดดังนี้
สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ขอเชิญโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประชันกลอนสดระดับภาค การแข่งขันจะใช้คำประพันธ์ ๓ ประเภท คือ กลอนสุภาพ สักวา ดอกสร้อย กระทู้ละ๑๐ นาที จำนวน ๒ บท คณะกรรมการจากสมาคมนักกลอนและจากสถาบันต่างๆ
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นางรัตนทิพย์ พึ่งขยาย ประธานภาค เป็นผู้รับชอบประสานงานโรงเรียนที่มีความประสงค์จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขันประชันกลอนสดระดับภาคในส่วนของภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เช่น กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ,ปทุมธานี,นครปฐม,สมุทรสาคร การแข่งขัน ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น.ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงสยามเซน์คาร์ลอส ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
สามารถติดต่อเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ เลขที่ ๑๓๕ / ๙ - ๑๔หมู่ ๑๐ ซ. เดชเจริญ ๑ (พหลโยธิน๖๖) ต. คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ ๐๘๕-๑๖๖๗๖๑๐ หรือที่โทรสาร ๐๒ - ๙๙๔ – ๗๖๘๕
ภาคตะวันตก นางสาวจินตนา กล้ายประยงค์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา รก.ประธาน เป็นผู้ประสานงาน ในเขตพื้นที่ จ.กาญจนบุรี,เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม และราชบุรี ซึ่งจะดำเนินการแข่งขัน ณ จังหวัดเพชรบุรี (กำลังประสานเรื่องสถานที่) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 081-3190309 หรือ 085-1666473
ภาคกลาง (นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย ประธานภาค เป็นผู้รับผิดชอบประสานงาน)
เช่น อ่างทอง,สิงห์บุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,สระบุรี,พระนครศรีอยุธยา,สุพรรณบุรี,ลพบุรี ซึ่งจะมีการแข่งขันในเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง แจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐๘๖-๗๕๗๕๐๒๐ หรือ นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายดุสิต คร่ำสุข ประธานภาคผู้รับผิดชอบประสานงานในเขตพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี,ชัยภูมิ, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, ยโสธร, อำนาจเจริญ,เลย, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร ซึ่งจะมีการแข่งขันในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ หอประชุม วัดสุทธจินดาวิหาร (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นครราชสีมา สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ๐๘๗-๙๕๖๙๓๔๖ หรือ นายดุสิต คร่ำสุข โรงเรียนสุขไพบูลย์วิทยา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
โดยทีมชนะเลิศแต่ละภาค(ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคตะวันออก,ภาคตะวันตก,ภาคกลาง,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)จะเป็นตัวแทนเพื่อมาแข่งขันชนะเลิศระดับประเทศในงาน “วันนักกลอน" ในวันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๐ ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถ.ราชดำเนินกลาง พระนคร กทม.
………….

ไม่มีความคิดเห็น: