ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ประวัติ ธัชชัย ธัญญาวัลย


ต่อไปนี้เป็นประวัติเสี้ยวหนึ่ง ที่คัดลอกมาจากหนังสือ ผลส้มสีน้ำเงิน

ทิวฟ้า ทัดตะวัน เป็นคนชอบการเดินทาง และเดินทางบ่อย เขาจะอยู่นิ่ง ๆ ขณะเดินทางและพักผ่อนเมื่อถึงจุดหมาย
หากไม่ได้เดินทาง เขาจะอยู่เฉย ๆ และนอน สามารถนอนติดต่อกันได้ถึงสองวันและสามารถอยู่ได้ถึงสามวันติดต่อกันโดยที่ไม่นอน
ตอนเด็ก ๆ เป็นคนบ้าวิทยาศาสตร์พอ ๆ กับชอบงานศิลปะและอ่านหนังสือ การนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ชอบมากที่สุด ไม่กินเหล้า ไม่สูบบุหรี่
เติบโตและมีชีวิตที่สนุกสนานของวัยเด็กในชนบท แต่เรียนรู้และใช้ชีวิตที่ไม่สนุกนักในเมืองใหญ่และในเมืองหลวง
ใช้ช่องว่างของเวลาที่ยุ่งกับภาระต่าง ๆ ในการเขียนบทกวี
เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล อ.เมือง จ.อุดรธานี ปัจจุบัน ( ๒๕๕๐ ) กำลังศึกษาอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ ๕
รักมากที่สุดในโลกคือ ยาย แม่ พ่อ น้องสาว และแม่อุทัยรัศมี นอกนั้นก็รักทุกคนและทุกสรรพสิ่ง
พ่อแม่ชื่อ หนูเวียง-เพชรทวี คำวงษา ยายชื่อ บัวลี คงแสนแก้ว
แม่อุทัยรัศมีชื่อ อุทัยรัศมี สกุลคู น้องสาวชื่อ นิตยา คำวงษา
เกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ส่วนวันตายยังไม่รู้แน่ชัด
ชื่อจริง ธัชชัย ธัญญาวัลย

เคยได้รางวัลต่าง ๆ มากมายที่ภาคภูมิใจที่สุดรางวัลหนึ่งคือ รางวัลนักเรียนพระราชทาน (ปีการศึกษา ๒๕๔๒) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เคยเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสาขาชีววิทยา ( ศูนย์ สอวน. ) ๔ ครั้ง
เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางชีววิทยาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เคยเป็นครูสอนพิเศษ
เคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ายวิทยาศาสตร์ซีเอ็ดคิดดีแคมป์
เคยเป็นพี่เลี้ยง วิทยากร คณะทำงาน คณะบริหาร และที่ปรึกษา เครือข่ายผู้นำเยาวชนสำนึกรักษ์แผ่นดินทอง
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๔๒

ผลงานด้านวรรณกรรม
- “สามฤดู” ( กวีนิพนธ์ ) ได้รับรางวัลเนื้อหาดีเด่น จากการประกวดหนังสือทำมือ I ; Indy ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๗
- “เสียงแว่วของผืนแผ่นดิน” ( กวีนิพนธ์ ) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดหนังสือทำมือ “เสียงเล่าจากคนชายขอบ” ชมรมวรรณศิลป์ จุฬาฯ ปีการศึกษา ๒๕๔๘
- “กล่องดวงใจ” ได้รับรางวัลทุนการศึกษาของมูลนิธิซิเมนต์ไทย จากการประกวด Young Thai Artist Awards 2005
- “เอมอุทัยอิ่มฟ้า” ( หนังสือทำมือ ) ถูกคัดเลือกเป็นหนังสือน่ าอ่ านในประเภทกวีนิพนธ์ โครงการ 7-Book awards 2549 ( ในการประกวดครั้งนี้ไม่มีหนังสือเล่มใดได้รับรางวัลชนะเลิศ )
- “นิทานจัญไร” ( รวมเรื่องสั้น ) ปี ๒๕๔๙
- "ผลส้มสีน้ำเงิน" (กวีนิพนธ์ ) ปี ๒๕๕๐

เว็บบล็อก :
http://artyhouse.blogspot.com 
E-mail : artyhouse@gmail.com

คัดลอกและดัดแปลงจากหนังสือ "ผลส้มสีน้ำเงิน"