ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

วันไม่เกิด

วันเกิดของข้าพเจ้าผ่านไปตั้งนานแล้ว

ตั้งแต่วันนั้น

มันมีวันเดียวในโลก

และเป็นวันธรรมดา

แม้จะมีวันอื่นที่เวียนมาจนดูเหมือนว่ามันคล้ายกัน

แต่ก็ไม่ใช่วันนั้น และไม่เหมือนวันนั้น

เป็นเพียงการสมมติเท่านั้น ว่ามันคล้ายกัน

โดยแท้จริงแล้ว

วันนั้นไม่อาจมีอีก และไม่อาจเกิดขึ้นอีก

และมันก็เป็นวันธรรมดาจริง ๆ

เพราะมันเป็นวันเกิด

ใคร ๆ ก็เกิดกัน

ทุกคนมีวันเกิด

หมู หมา แมว ก็มีวันเกิด

เป็นเรื่องธรรมดา

วันไม่เกิดสิ ถึงเป็นวันพิเศษ และไม่ธรรมดา

ทิวฟ้า ทัดตะวัน
08/11/2550

ไม่มีความคิดเห็น: