ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ภิกษุชรากับขุนโจร

นานนักแล้ว ขุนโจรหนึ่ง

เข้ามาสู่กุฏิของภิกษุชรา

กราบโดยเบญจางคประดิษฐ์เสร็จสิ้นแล้วจึงเอ่ยวาจา

"ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ"

"เจริญพร" ภิกษุกล่าวด้วยใบหน้าสงบนิ่ง

จากนั้นความเงียบบังเกิดขึ้นอยู่นานแสนนาน

จนกระทั่งในที่สุด

"ความชั่วของเธอนั้นทำไว้เมื่อใดเล่า" ภิกษุกล่าว

ขุนโจรสะดุ้ง

"วานนี้เป็นครั้งสุดท้ายขอรับ" ขุนโจรตอบ

"แล้ววันนี้เธอทำความชั่วหรือเปล่า"

"ไม่ขอรับ"

"ขณะที่นั่งอยู่นี้เธอทำความชั่วหรือเปล่า"

"ไม่ขอรับ"

"พรุ่งนี้เธอทำความชั่วหรือเปล่า"

"ไม่ขอรับ"

"อดีตคือสิ่งที่ล่วงไปแล้ว อนาคตยังมาไม่ถึง ปัจจุบันคือที่สุด

ดังนั้นแล เธอจงอยู่ในปัจจุบัน ทำจิตของเธอให้เป็นปัจจุบันจิต

เป็นจิตแห่งสตินิพพานเถิด"


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
17/11/2550

ไม่มีความคิดเห็น: