ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เป็นไข้


ข้าพเจ้าไข้ขึ้นไม่ยอมลดมาสามวันแล้ว

จึงไม่ได้มาที่นี่

วันนี้อาการดีขึ้นบ้าง

ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเถิด

อย่างไรก็ดี

แม้ร่างกายจะประกอบด้วยโรค

แต่ก็ขออย่าให้ใจประกอบด้วยโรค

คือ โรคโลภ โรคโกรธ โรคหลง เลย

ทิวฟ้า ทัดตะวัน
17/11/2550

ไม่มีความคิดเห็น: