ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความสุขของเถาตำลึง


เถาตำลึงเกาะรั้วอย่างมีความสุข

ข้าพเจ้าคิดแทนมันว่าอย่างนั้น

มันมีความสุขทุกวัน

ไม่ได้รอมีความสุขเฉพาะในช่วงบั้นปลายชีวิต

ทิวฟ้า ทัดตะวัน

ไม่มีความคิดเห็น: