ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

If That's OK with You

ฟังเพลงครับ

If That's OK with You

คลิกที่นี่ครับ

เนื้อเพลง

If That’s OK with You - Shayne Ward


I love the way that you look without your make up
I had a girl before we met but we broke up
Theres something 'bout you that makes me want to step up
Step up and be with u (If that's ok with you)
We'll keep the neighbors awake too late too late
cos imma make you feel so good thats how i see it happening
yeah, we'll keep the neighbours awake too late too late
cos baby I wanna step up and be with you (If that's ok with you)
* I'm gonna make you feel like you are heaven on earth
I'm gonna thank your mother just for giving you birth
I'm gonna wanna hold you in my arms when you cry
If that's ok with you (If that's ok with you)
I wanna keep your toothbrush at my apartment
make a second set of keys and ask you to move in
I'm not crazy , I know what I'm getting myself in
I wanna live with you (If that's ok with you)
* 2 time

If that's ok with you (If that's ok with you )
yeah yeah
We'll keep the neighbors awake too late too late
I wanna love you this way that way this way
We'll keep the neighbors awake too late too late
I wanna love you this way that way this way
* 2 time

If that's ok with you (If that's ok with you )
If that's ok with you (If that's ok with you )
If that's ok with you

ไม่มีความคิดเห็น: