ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อาลัยสมเด็จพระพี่นางฯ


ข้าพเจ้าได้ยินเสียงร่ำไห้

สายลมหอบเอาความหนาวเย็น

มาทบความโศกเป็นสองเท่า

อาลัยเจ้าฟ้าท่านเหลือนัก.


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
04/01/2551

ไม่มีความคิดเห็น: