ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รีบ


เมื่อยังมีชีวิตอยู่

ใครจะแสวงหาประโยชน์

หรือใช้ประโยชน์อะไร

จากข้าพเจ้าก็จงใช้ให้เต็มที่

ใครอยากถามอะไรก็รีบถาม

เมื่อข้าพเจ้าตายจากไปแล้ว

เมื่อนั้นจะมาเสียดายว่า

ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากข้าพเจ้า

หรือไม่ได้ถามคำถามข้าพเจ้า

ไม่ได้นะโว้ย

จุดธูปเรียกก็ไม่มาหาใครอีกแล้วนะ

555+


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
วันนี้เอง

ไม่มีความคิดเห็น: