ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

พระกรุณาคุณครั้งสุดท้ายของสมเด็จพระพี่นางฯ


ข้าพเจ้ามิอาจละการกล่าวถึงสมเด็จพระพี่นางฯ ไปเสียได้

ด้วยหากทำเช่นนั้นก็จักกลายเป็นผู้อกตัญญูนัก

พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์โครงการโอลิมปิกวิชาการ

ที่ข้าพเจ้าก็เคยเป็นส่วนหนึ่ง

จึงรจนาบทอาลัยไว้ดังนั้นแล.พระกรุณาคุณของพระองค์นั้นมีมากมาย

หลายด้าน

แม้ครั้งสุดท้าย

เมื่อสิ้นพระชนม์

พระองค์ก็ยังมีพระกรุณาแสดงให้เห็นธรรม

เตือนสติพสกนิกรทั้งหลายว่า

คนเราก็ย่อมมีความเสื่อมเป็นธรรมดา

และมีความตายเป็นธรรมดา

ไม่เว้นผู้ใด

นี้แล

เป็นพระกรุณาคุณครั้งสุดท้าย

พึงรีบกระทำความดีเสียตั้งแต่วันนี้เถิด.

ทิวฟ้า ทัดตะวัน
04/01/2251

ไม่มีความคิดเห็น: