ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เสวนาวิชาการ ( ประชาสัมพันธ์ )

Seminar TU Lampang-Sat 9 Feb. 14.00-20.00

เชิญร่วมเสวนาวิชาการ (ฟรี)
ณ. ธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เสาร์ 9 กุมภาพันธ์ 2551
14.00-20.00

“ล้านนา และลำปาง สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2”
โดย อ. ศักดิ์ รัตนชัย, คุณ ธมลวรรณ จินากุล

“การเมืองไทยหลังรัฐบาลใหม่ 2551”
ร่วมอภิปรายโดย ฯพณฯ บุญชู ตรีทอง,
ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล,
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ,
ดร. พิภพ อุดร,
อ.พิมพ์ฉัตร รสสุธรรม,
ชมการแสดง “ศิลปวัฒนธรรมล้านนาลำปาง
และ นาฏรัฐเพลงประวัติศาสตร์กรเมืองสยามประเทศไทย”
โดยนักศึกษา มธ. ลำปางและท่าพระจันทร์
จัดโดยวิทยาลัยสหวิทยาการ มธ. ศูนย์ลำปาง
และโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ศิลปศาสตร์
ผู้ทีสนใจติดต่อได้ที่คุณ สนธยา วิจิตยืนยง
โทร 0-5426-80702 หรือ โทร 08-3206-3399


ท่านใดสนใจติดต่อได้โดยตรงครับ
ทิวฟ้า

ไม่มีความคิดเห็น: