ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

นิทานหลอกเด็ก

1.

ณ พระที่นั่งริมบึงขยาดวิลาสวิไล ของเมืองมหันตู

ราชาผู้หล่อล่ำและเลิศลักษณ์ครองเมืองมาห้าขวบข้าว

นั่งเสวยทุกข์อยู่ลำพัง

ปีนี้ฝนมิตกต้องตามฤดู

ด้วยเหตุเทวดาผู้อารักขาเมืองมัวแต่เมาของถวาย

วัวควายล้มตายแลไร่นาเสียหายเป็นอันมาก

ร้อนถึงขมังธนูหนุ่มน้อยผู้มีฤทธิ์ล้น

ซึ่งสำเร็จวิชามาแต่สำนักหารสนองดึ๋ย

ต้องเหาะขึ้นไปถึงเมืองฟ้า

ครานั้นแล การวิวาทะกันก็เกิดขึ้น

ประหนึ่งสามโลกธาตุจะแตกออกเป็นสิบเสี่ยง

พลันฝนฟ้าก็ประโคมลงมาห่าใหญ่

บึงขยาดวิลาสวิไล เมื่อกี้แห้งแสนแห้ง

บัดนี้เต็มไปด้วยน้ำและน้ำ

ล้นเหลือมลักท่วมถึงพื้นที่ยกสูงของพระที่นั่งริมบึง

ราชาทรงโสมมนัสเป็นที่ยิ่ง

...

2.

บ้านเมืองเมืองมหันตู หดหู่แห้งแล้งมาเสียนาน

ก็พานพบกับความอุดมแล้วบัดนี้

ขมังธนูหนุ่มน้อยมีความดีความชอบเหลือนัก

ท่านท้าวไผทท่านก็บำเหน็จรางวัลจนคร้านแบก

เงินทองกี่สาแหรก ๆ ก็ไป่รู้

ทั้งสาวสะคราญแลมิสะคราญ ธ ก็ประทานมาถ้วนทั่วทั้งนั้น

...

3.

อ่านต่อวันต่อไป


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
06/02/2551

ไม่มีความคิดเห็น: