ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

บางสิ่งจากไปแล้วบางสิ่งก็เข้ามา


เขยิบจากสายธารแห่งความเงียบ

มาพบกับความไพเราะของเสียงบางเสียง

ท่ามกลางกลิ่นที่ไม่น่าอภิรมย์

อะไรจะขนาดนั้น

เรารำลึกถึงบางสิ่งที่คุ้นเคย

รู้สึกคุ้น ๆ แต่ไม่คุ้น

เพราะเป็นสิ่งที่เจือปนไปด้วยสิ่งของสามอย่าง

คือ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ตลบฟุ้งและฟุ้งไปเรื่อย ๆ

ท่ามกลางกระแสแห่งความไม่แน่นอน

ก็ย่อมแน่นอนว่า

บางสิ่งจากไป

แล้วบางสิ่งก็เข้ามา


ทิวฟ้า ท้ดตะวัน
15/02/2551

ไม่มีความคิดเห็น: