ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ไม่รู้ดอกที่รัก


นั่นเป็นเวลาเท่าใดแล้วท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นพระจันทร์เคลื่อนถึงแห่งใดแล้วท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นสายลมหยุดพักแล้วหรือท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นสายน้ำไหลอยู่หรือท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นกลิ่นใดลอยมาสู่เราหรือท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นเงาใดหนอท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นเสียงใดไพเราะนักท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นดาวตกกระมังท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นความหมองเศร้าหรือท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นความรื่นเริงหรือท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นความไม่หมองเศร้าไม่รื่นเริงหรือท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก

นั่นไม่รู้เลยหรือท่านพี่

ไม่รู้ดอกที่รัก พี่ไม่รู้อื่นใดนอกจากเจ้า

ทิวฟ้า ทัดตะวัน
29/02/2551

ไม่มีความคิดเห็น: