ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ต้นไม้ใหญ่


วันนี้อาการป่วยไข้แทบจะหายไป

แทบจะเป็นปกติ

สองวันก่อนไปเดินเล่นที่สวนเอเดน

การได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ทำให้อาการไข้หายไปได้บ้าง

วันนี้อากาศเย็น

หลังจากไปทำบุญตักบาตรตอนเช้า

ก็กลับมานอน เป็นการนอนที่มีความสุข

เป็นการนอนที่ยาวนานเหมือนกัน

นอนตั้งแต่ประมาณสิบโมงเช้า ถึงประมาณหกโมงเย็น

ตื่นแล้ว ไปกินข้าวที่ตลาดสวนหลวง

พรุ่งนี้มีสอบ แต่ไม่มีอะไรต้องกังวล

ไม่ได้กังวลกับอะไรต่าง ๆ มานานแล้ว

ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ เรื่อย ๆ และเรื่อย ๆ ไม่เรื่อย ๆ ก็ให้เรื่อย ๆ


ผ่านร้อนผ่านหนาวกี่คราวครา

ผ่านฟ้าผ่านฝนกี่ฟ้ากี่ฝน

ทุกวันนี้ไม่มีอะไรมากนักจะกระเทือนกระทั่งได้

ก็ในเมื่อเรารู้เท่าทันเสียแล้ว

ก็ในเมื่อเราเติบโตเสียแล้ว

เราคือต้นไม้ที่ใหญ่ ที่แข็งแรง

ที่มีร่มเงา และสวยงาม

ต้นไม้ใหญ่ย่อมไม่กลายเป็นต้นไม้เล็ก

กิ่งก้านใบย่อมไม่หดคืน

เสียงนกร้องเพลงกล่อมใครก็ไม่รู้


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
04/03/2551

ไม่มีความคิดเห็น: