ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รักเธอจริง ๆ นะเสี่ยวอ้ายต้องการอะไรหรือที่รัก

แม้จะรู้จักหรือไม่

แม้ต้องแล่นโล้สำเภาไป

แม้ไกลสุดขอบโลกจะหามาแม้อยู่นอกแผ่นดินแผ่นน้ำ

จะย่างย่ำด้วยหัวใจหาญกล้า

สู่แดนอนันต์ผ่านฟ้า

อย่างมิเหนื่อยล้าหรือโรยแรงนอนกลางดินกินกลางหาว

รักชุ่มชรอุ่มพราวมิเคยแห้ง

หลบพักบนดาวอังคารแสนแล้ง

ก่อนจะรุ่งแจ้งที่พลูโตด้วยรักดอกด้วยรัก

คนอื่นหมื่นคนทักว่าโง่

ยอมสละภาวะอกาลิโก

ยอมสละเรือนโพธิ์มาแรมไพร
เธอจะคิดว่าทึกทักยักย้าย

เธอจะคิดว่าคล้ายว่าไม่ใช่

เธอจะคิดว่าคล้ายไม่มีอะไร

แต่รู้เถิดที่เธอใกล้คือความรัก( รักเธอจริงจริงนะเสี่ยวอ้าย

เธอจะคิดว่าคล้ายว่าไม่ใช่

เธอจะคิดว่าคล้ายไม่มีอะไร

แต่รู้เถิดว่าใกล้ใกล้คือความรัก )
ธัชชัย ธัญญาวัลย
09/07/2551


ไม่มีความคิดเห็น: