ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

รักเดิม ๆ ที่เริ่มใหม่


จะน่าตื่นเต้นอะไร

กับรักเดิม ๆ ที่เริ่มใหม่

จะน่ารักอะไร

กับคนเดิม ๆ ที่เคยรักและรู้จักมาแสนนาน

จะน่าสนใจอะไร

กับเหล้าเก่า ในขวดเก่า


ในโลกนี้มีอะไรใหม่หรือ

ในโลกหน้ามีอะไรใหม่หรือ

ในโลกที่แล้วมีอะไรไม่เก่าบ้าง


ความไร้สาระกับชีวิตเป็นของคู่กัน

ความแน่นอนย่อมไม่แน่นอน

วันก่อน ๆ คือปัจจุบันของวันนี้

วันนี้คือพรุ่งนี้ของวันก่อน

พรุ่งนี้คือวันนี้ที่ไม่อาจเป็นไป


...........
...........
..........................
.......
...
..
.
.
.
.
..................
....
..............
...
.


ธัชชัย ธัญญาวัลย
27/07/2551

ไม่มีความคิดเห็น: