ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

การรอคอยย่อมมีความหวังอยู่ในนั้น


ไม่ได้เข้ามาหลายวัน

โดยที่ไม่ได้บอกกล่าว

ต้องขออภัย

ความจริงแม้จะไม่ได้เข้ามา

แต่ตัวอักษรก็ยังคงทำหน้าที่ของมันอยู่

เป็นความฉลาดอย่างหนึ่งของมนุษย์

ที่รู้จักหยุดเวลาด้วยตัวหนังสือ

มันจะเป็นอยู่เช่นนั้น

คงอยู่อย่างนั้น

ตราบนาน


+++ข้าพเจ้าค่อนข้างเหนื่อย เมื่อ 2-3 วันมานี้

เพราะต้องช่วยใครบางคนทำงาน lab

เป็นอันต้องอยู่ดึกดื่นทุกวัน

แต่ก็ยินดีที่จะอยู่+++วันนี้ไปทำบุญที่วัดปทุมฯ

ทำบุญให้แม่ พ่อ และยายด้วย

จึงบอกบุญแด่ทุกท่าน

การอนุโมทนาบุญของผู้อื่น ก็เป็นบุญ

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาเถิด


+++


หลายคนไม่สนับสนุนข้าพเจ้าในบางเรื่องกับใครบางคน

แต่ข้าพเจ้าก็ยังยืนยัน

ว่าข้าพเจ้าได้เลือก

และทดลอง

และได้ทำในสิ่งที่ไม่ผิดพลาดแล้ว

ขอบคุณสำหรับทุกคนในโลก


+++


บางอย่างเราไม่อาจเข้าใจ

บางอย่างเราไม่อาจเสแสร้ง

บางอย่างเราไม่อาจทำให้เป็นไปได้

ซึ่งมันก็ไม่แน่นอนนัก

เพราะหลายอย่างเราก็เข้าใจ

หลายอย่างเราก็เสแสร้ง

หลายอย่างเราก็ทำให้เป็นไปได้

มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้าง

ในโลกใบนี้


+++


ข้าพเจ้าว่าจะเอาเพลงมาให้ฟัง

แต่จนแล้วจนรอด

ก็ยังไม่ได้ทำ

รอสักครู่เถิด

การรอคอยย่อมมีความหวังอยู่ในนั้น


+++


ธัชชัย ธัญญาวัลย
31/07/2551

ไม่มีความคิดเห็น: