ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ในที่ถิ่นกลิ่นไอที่ไม่คุ้น


ก็อย่างไรธารทรายที่แห้งเหือด

ถูกเลือดท่วมแล้วจนถึงเข่า

อย่างไรมนุษย์ที่ไร้เงา

ถูกฆ่าเสียแล้วเล่าจนเงาตาย


ที่ทางถนนคนเดินได้

ที่ไหนถนนคนลับหาย

ที่ไหนถนนคนหญิงชาย

ที่ไหนที่หมายก็ที่นั้น


เสียงสะอื้นครืนครวญหวนมาเล่า

เป็นทำนองเพลงเก่าเล่าสั้นสั้น

เป็นเสียงร้องแหบพร่าแล้วเงียบงัน

ทุกความฝันในความเหว่ว้าไหว


และอย่างไรกระแสเลือดที่ไหลเรื่อย

กายเปื่อยใจเน่าเข้าร่วมไหล

ล่องแล้วล่องล่องแล้วอย่างแล้งไร้

ในที่ถิ่นกลิ่นไอที่ไม่คุ้นธัชชัย
ด้นสด 29/08/2551

ไม่มีความคิดเห็น: