ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มนุษย์กลม ๆ


มนุษย์กลม ๆ คนหนึ่ง

ก็ย่อมมีด้านที่ดี ด้านที่ไม่ดี

อย่างไรล่ะ

ในเมื่อมันกลม

หากเรามองโลกเพียงด้านเดียว

ขั้วโลกเหนือ

แล้วเราบอกว่า

โลกนี้ช่างเหน็บหนาวเหลือเกิน

โลกทั้งโลกเหน็บหนาวเหลือเกิน

อย่างนั้นหรือ


มนุษย์กลม ๆ

อาจจะมิใช่คนชั่วร้ายทั้งหมด

อาจจะมิใช่คนดีทั้งหมด

อาจจะมิใช่คนที่เราเห็นทั้งหมด


ในเมื่อเรามองโลกเฉพาะขั้วโลกเหนือ

ในเมื่อเรามองเฉพาะด้านหนึ่งของมนุษย์กลม ๆ

เราจะรู้ได้อย่างไร

ว่าแท้จริงแล้ว

มันคืออะไรกันแน่

มันเป็นอย่างไรกันแน่

มันใช่แบบไหนกันแน่


ด้วยสายตาที่คับแคบ

อันประกอบด้วยแท่งเซลล์รับภาพตีบตัน

ด้วยหัวใจที่มืดบอด

อันประกอบด้วยทัศนคติโง่เขลา

จะบอกเราได้หรอกหรือว่า

โลกทั้งโลกหนาวเหน็บ

ชีวิตทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งชั่วร้าย


ทุก ๆ ชีวิตต้องการความอบอุ่นด้วยกันทั้งนั้น

ประโยชน์อะไร

กับการทำลายผู้อื่น

ทำร้ายผู้อื่น

ด้วยกาย

วาจา

แม้กระทั่งจิตใจ


ให้อภัยเขาเถิด

ศัตรูผู้น่าสงสารของเรา


ธัชชัย ธัญญาวัลย
02/11/2551

ไม่มีความคิดเห็น: