ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

คิดไม่ถึงอย่าคิดว่าไม่ใช่


มองอะไรต้องมองให้ลึกซึ้ง

คิดไม่ถึงอย่าคิดว่าไม่ใช่

แม้ไม่เห็นอย่าหมาย "ไม่มีอะไร"

เพราะตรองไตร่ไม่ตลอดจะตรอมตรมทิวฟ้า ทัดตะวัน
12/11/2551

ไม่มีความคิดเห็น: