ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ยังไม่ตาย


สวัสดีวันพุธ

ไม่มีอะไร

แค่มาบอกว่า

ผมยังไม่ตายจากไป

เท่านั้นเอง

ทิวฟ้า ทัดตะวัน
26/11/2551

ไม่มีความคิดเห็น: