ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อย่างไรเล่า ชีวิตที่รัก


ก็อย่างไร

ความทุกข์ระทมจะประดังประเดมาสู่เรา

มากมาย

และพร้อมเพรียง

ก็อย่างไร

ความทรมาน

จะโหมกระหน่ำมาสู่เรา

อย่างไม่ว่างเว้นวางวาย

ก็อย่างไร

เมื่อเราไม่มีที่ให้ไป

ทุกที่ก็จะไม่มีที่ว่าง

สำหรับให้เราอยู่เสียด้วย

เมื่อความหม่นหมองเข้าครอบครองทุกอย่าง

ความหม่นเศร้าก็เข้าไหม้ทุกสิ่ง

ความไม่น่าปรารถนาทั้งมวลจักเพิ่มเรี่ยวแรงของตน

และเคลื่อนที่ประดุจเสือใหญ่ล่าเหยื่อ

มายังเรา

ในสภาวการณ์อันอนาถ

หาผู้ใดอยู่ข้างกายเราได้หรือนั่น

เผชิญความทุกข์ยากของความจริงที่เป็นอยู่

เผชิญความลำบากของจิตใจ

เผชิญความหมองไหม้ของเวลา

ด้วยตัวเราเองเถิดหนอ

ชีวิตที่รัก


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
07/12/2551

ไม่มีความคิดเห็น: