ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฉันจะบอกรักเธออย่างไร


ที่รัก

ฉันจะบอกรักเธออย่างไรดี


ฝากไปกับสายลม

สายลมจะพัดไปถึงเธอหรือ

สายลมจะมิพารักฉันหลงทางหรือ


ฝากไปกับแสงแดด

แดดจะร้อนเกินไปสำหรับเธอหรือเปล่า


ฝากไปกับสายหมอก

หมอกจะหนาวไปไหมหนอ


ฝากไปกับน้ำค้าง

น้ำค้างจะเย็นไปหรือไม่


ฝากไปกับสายน้ำ

สายน้ำคงจะเลาะเลี้ยวยาวนานจนรักรานร้าวไม่สดใสกระมัง


ให้ฉันบอกรักเธอเอง...

กระนั้นหรือ

ฉันกลัวหนักหนา


ช่างตลกเหลือ

ชายผู้กล้า

เมื่ออยู่ต่อหน้าเธอ

กลับกลายเป็นดังหนึ่งเด็กน้อยผู้ไม่คุ้นกับโรงเรียนใหม่เสียอย่างนั้น


ฉันราวกับคนใบ้เมื่ออยู่ใกล้เธอ

ฉันราวกับรูปสลักหินเมื่ออยู่ข้างเธอ

ฉันราวกับมีไข้รุมทั่วร่างเมื่อย่างกรายผ่านเธอ


ฉันจะบอกรักเธออย่างไรดี

ที่รัก


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
20/12/2551

ไม่มีความคิดเห็น: