ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

อย่าปล่อยให้โอกาสลอยนวล


เมื่อมีโอกาส ก็ใช้โอกาส

เมื่อไม่มีโอกาส ก็ไม่รอคอยโอกาส

แต่ใช้เวลานั้น

สร้างโอกาสชีวิตจะเหลืออยู่อีกเท่าไรโอกาสที่จะมีชีวิตเหลืออยู่

ไม่อาจคำนวณได้ดังเช่นโอกาสอื่นตามรูปแบบของวิชาสถิติธัชชัย

12/02/2552

ไม่มีความคิดเห็น: