ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ที่เดิมในหัวใจ


จากวันมาเป็นเดือน จากเดือนมาเป็นปี
jaak wan maa bpen deuan jaak deuan maa bpen bpee

กับสิ่งที่เคยมี ฉันคิดว่ามีความหมาย
gap sing tee koie mee chan kit waa mee kwaam maai

พูดจากันด้วยหัวใจ ท้องฟ้าดูช่างสดใสและสวยงาม
poot-jaa gan duay hua jai tong faa doo chaang sot sai lae suay ngaam


แต่สิ่งที่ฉันเห็น จากเธอในวันนี้
dtae sing tee chan hen jaak ter nai wan nee

เธอบอกกับฉัน ฉันคนที่ไร้ความหมาย
ter bok gap chan chan kon tee rai kwaam maai

จากนั้นเองก็เข้าใจ ว่าใครทำใจเธอไม่เหมือนเดิม
jaak nan eng gor kao jai waa krai tam jai ter mai meuan derm

· เธอพูดให้ฉันเชื่อว่ารักฉันหมดหัวใจ
ter poot hai chan cheua waa rak chan mot hua jai

เธอบอกว่าเธอนั้นเองไม่มีใคร
ter bok waa ter nan eng mai mee krai

จะให้เชื่อได้อย่างไร ก็การกระทำมันสวนทาง
ja hai cheua daai yaang rai gor gaan gra-tam man suan taang

กับความหมายหัวใจ สายตาที่เคยให้กัน
gap kwaam maai hua jai saai dtaa tee koie hai gan


ก่อนเคยเป็นที่หนึ่งที่เดียวในใจของเธอ
gon koie bpen tee neung tee dieow nai jai kong ter

แต่วันนี้ฉันเองต้องเป็นที่เท่าไหร่
dtae wan nee chan eng dtong bpen tee tao-rai

บอกได้ไหมต้องทำอย่างไร ที่จะย้อนไป
bok daai mai dtong tam yaang rai tee ja yon bpai

กลับไปที่เดิมที่เธอต้องการเหมือนวันเก่า
glap bpai tee derm tee ter dtong gaan meuan wan gao

อีกซักครั้ง ขอเธอได้ไหม ที่เดิมในหัวใจ
eek sak krang kor ter daai mai tee derm nai hua jai

(ซ้ำ *)

ก่อนเคยเป็นที่หนึ่งที่เดียวในใจของเธอ
gon koie bpen tee neung tee dieow nai jai kong ter

แต่วันนี้ฉันเองต้องเป็นที่เท่าไหร่
dtae wan nee chan eng dtong bpen tee tao-rai

บอกได้ไหมต้องทำอย่างไร ที่จะย้อนไป
bok daai mai dtong tam yaang rai tee ja yon bpai

กลับไปที่เดิมที่เธอต้องการเหมือนวันเก่า
glap bpai tee derm tee ter dtong gaan meuan wan gao

อีกซักครั้ง ขอเธอได้ไหม
eek sak krang kor ter daai mai


ก่อนเคยเป็นที่หนึ่งที่เดียวในใจของเธอ
gon koie bpen tee neung tee dieow nai jai kong ter

แต่วันนี้ฉันเองต้องเป็นที่เท่าไหร่
dtae wan nee chan eng dtong bpen tee tao-rai

บอกได้ไหมต้องทำอย่างไร ที่จะย้อนไป
bok daai mai dtong tam yaang rai tee ja yon bpai

ที่เดิมในหัวใจ ที่เดิมในหัวใจ
tee derm nai hua jai tee derm nai hua jai


ฟังเพลงคลิกที่นี่ครับ

ทิวฟ้า ทัดตะวัน
21/02/2552

ไม่มีความคิดเห็น: