ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ทำไมเราจะต้องมีเงื่อนไข


ทำไมเราจะต้องมีเงื่อนไข

ทำไมเราต้อง "ถ้า...แล้ว..."

ทำไมเราจะทำอะไร ๆ โดยที่เราตั้งเงื่อนไขเอาไว้

เราทำอะไรแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ได้หรือ

เราทำอะไรด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจได้หรือไม่

ไม่ต้องถ้าอย่างนั้นก่อนถ้าอย่างนี้ก่อน

ไม่ต้องรอ

รอให้อย่างนั้นก่อนรอให้อย่างนี้ก่อนไม่ถ้า และ ไม่รอ


ก็คงจะดี


ธัชชัย ธัญญาวัลย
01/02/2552

ไม่มีความคิดเห็น: