ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

Gee


เอาใจสาวกเกาหลีกันเต็มที่ช่วงนี้

Title -- Gee
Artist -- 소녀시대 (Girls' Generation)
Album -- 1st Mini Album - Gee(티파니 ทิฟฟานี่)
Uh-Huh!
อา-ฮะ!
Listen Boy!
ลิสเซิน บอย!
My First Love Story
มาย เฟิร์สท เลิฟ สตอรี
(U-Wo-Uh U-Wo-Uh Yeah)
(อู-โว-โอ อู-โว-โอ เย)
(제시카 เจสสิกา)
My Angel (Ha-Ah)
มาย แองเจิล (ฮ้า-อา)
n My Girls (Ha-Ah)
เอน มาย เกิร์ลส (ฮ้า-อา)
My Sunshine
มาย ซันไชน์
(티파니 ทิฟฟานี่)
Uh! Uh! Let's Go!
เออะ! เออะ! เลทส์ โก!
(서현 ซอฮยอน)
너무 너무 멋져 눈이 눈이 부셔
นอ-มู นอ-มู มอท-จยอ นู-นี นู-นี บู-ชยอ
숨을 못 쉬겠어 떨리는 걸
ซู-มึล มท ชี-เก-ซอ ตอล-รี-นึน กอล
(소녀시대 โซนยอชีแด)
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบเบ เบเบ เบเบ
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบเบ เบเบ เบเบ
(티파니 ทิฟฟานี่)
Oh 너무 부끄러워 쳐다 볼 수 없어
โอ นอ-มู บู-คือ-รอ-วอ ชยอ-ดา บล ซู ออบ-ซอ
사랑에 빠졌어 수줍은 걸
ซา-รัง-เอ ปา-จยอ-ซอ ซู-จู-บึน กอล
(소녀시대 โซนยอชีแด)
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบเบ เบเบ เบเบ
Gee Gee Gee Gee Be Be Be Be Be Be
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบ เบ เบ เบ เบ เบ
(윤아 ยุนอา) ((써니 ซันนี่))
((어떻게 하죠)) 어떡하죠
((ออ-ตอท-เค ฮา-จโย)) ออ-ตอค-คา-จโย
((떨리는 마음)) 떨리는 맘은요
((ตอล-รี-นึน มา-อึม)) ตอล-รี-นึน มา-มือ-นโย
((두근 두근 두근 두근)) 두근 두근거려 밤에 잠도 못 이루죠
((ทู-กึน ทู-กึน ทู-กึน ทู-กึน)) ทู-กึน ทู-กึน-กอ-รยอ บา-เม จัม-โด มท อี-รู-จโย
(제시카 เจสสิกา)
나는 나는 바본가봐요
นา-นึน นา-นึน บา-บน-กา-บวา-โย
그대 그대밖에 모르는
คือ-เด คือ-เด-บา-เค โม-รือ-นึน
바보
พา-โบ
그래요 그댈 보는 난
คือ-เร-โย คือ-เดล โบ-นึน นัน
(소녀시대 โซนยอชีแด)
너무 반짝반짝 눈이 부셔No No No No No
นอ-มู ปัน-จัก-ปัน-จัก นู-นี บู-ชยอ โน โน โน โน โน
너무 깜짝깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh
นอ-มู กัม-จัก-กัม-จัก นล-รัน นา-นึน โอ โอ โอ โอ โอ
너무 짜릿짜릿 몸이 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee
นอ-มู จา-ริท-จา-ริท มู-มี ตอล-รยอ จี จี จี จี จี
오 젖은 눈빛 Oh Yeah
โอ ชอ-จึน นุน-บิท โอ เย
오 좋은 향기 Oh Yeah Yeah Yeah
โอ โช-อึน ฮยัง-กี โอ เย เย เย
(써니 ซันนี่)
Oh 너무 너무 예뻐 맘이 너무 예뻐
โอ นอ-มู นอ-มู เย-ปอ มา-มี นอ-มู เย-ปอ
첫눈에 반했어 꼭 찝은 걸
ชอท-นู-เน พัน-เน-ซอ กก จิ-บึน กอล
(소녀시대 โซนยอชีแด)
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบเบ เบเบ เบเบ
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบเบ เบเบ เบเบ
(수영 ซูยอง)
너무나 뜨거워 만질수가 없어
นอ-มู-นา ทือ-กอ-วอ มัน-จิล-ซู-กา ออบ-ซอ
사랑에 타버려 후끈한걸
ซา-รัง-เอ ตา-บอ-รยอ ฮู-กึน-นัน-กอล
(소녀시대 โซนยอชีแด)
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบเบ เบเบ เบเบ
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
จี๊ จี๊ จี๊ จี๊ เบเบ เบเบ เบเบ
(효연 ฮโยยอน) ((서현 ซอฮยอน))
((어쩌면 좋아)) 어쩌면 좋아요
((ออ-จอ-มยอน โจ-วา)) ออ-จอ-มยอน โจ-วา-โย
((수줍은 나는)) 수줍은 나는요
((ซู-จู-บึน นา-นึน)) ซู-จู-บึน นา-นือ-นโย
((몰라 몰라 몰라 몰라 몰라)) 몰라 몰라하며 매일 그대만 그리죠
((มล-รา มล-รา มล-รา มล-รา มล-รา)) มล-รา มล-รา-ฮา-มยอ เม-อิล คือ-เด-มัน คือ-รี-จโย
(태연 แทยอน)
친한 친구들은 말하죠
ชิน-ฮัน ชิน-กู-ทือ-รึน มัล-ฮา-จโย
정말 너는 정말 못말려
ชอง-มัล นอ-นึน ชอง-มัล มท-มัล-รยอ
바보
พา-โบ
하지만 그댈 보는 난
ฮา-จี-มัน คือ-เดล โบ-นึน นัน
(소녀시대 โซนยอชีแด)
너무 반짝반짝 눈이 부셔No No No No No
นอ-มู ปัน-จัก-ปัน-จัก นู-นี บู-ชยอ โน โน โน โน โน
너무 깜짝깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh
นอ-มู กัม-จัก-กัม-จัก นล-รัน นา-นึน โอ โอ โอ โอ โอ
너무 짜릿짜릿 몸이 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee
นอ-มู จา-ริท-จา-ริท มู-มี ตอล-รยอ จี จี จี จี จี
오 젖은 눈빛 Oh Yeah
โอ ชอ-จึน นุน-บิท โอ เย
오 좋은 향기 Oh Yeah Yeah Yeah
โอ โช-อึน ฮยัง-กี โอ เย เย เย
(유리 ยูรี)
말도 못했는 걸
มัล-โด มท-เทท-นึน กอล
너무 부끄러워 하는 날
นอ-มู บู-คือ-รยอ-วอ ฮา-นึน นัล (U-Wo-Uh U-Wo-Uh Yeah)
(อู-โว-โอ อู-โว-โอ เย)
(태연 แทยอน)
용기가 없는 걸까 (Ha-Ah)
ยง-กี-กา ออบ-นึน กอล-กา (ฮ้า-อา)
어떡해야 좋은걸까 (Ha-Ah)
ออ-ตอค-เค-ยา โช-อึน-กอล-กา (ฮ้า-อา)
두근두근 맘 졸이며 바라보고 있는 난
ทู-กึน-ทู-กึน มัม โจ-รี-มยอ บา-รา-โบ-โก อิท-นึน นัล
(소녀시대 โซนยชีแด) ((제시카 เจสสิกา))
너무 반짝반짝 눈이 부셔 ((Oh~)) No No No No No
นอ-มู ปัน-จัก-ปัน-จัก นู-นี บู-ชยอ ((โอ๊~)) โน โน โน โน โน
너무 ((Ha!)) 깜짝깜짝 놀란 나는 ((U-Wo-Uh Yeah~)) Oh Oh Oh Oh Oh
นอ-มู ((ฮ่า!)) กัม-จัก-กัม-จัก นล-รัน นา-นึน ((อู-โว-โอ เย~)) โอ โอ โอ โอ โอ
너무 짜릿짜릿 몸이 ((떨려와~)) 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee
นอ-มู จา-ริท-จา-ริท มู-มี ((ตอล-รยอ-วา~)) ตอล-รยอ จี จี จี จี จี
오 젖은 눈빛 Oh Yeah
โอ ชอ-จึน นุน-บิท โอ เย
오 좋은 향기 Oh Yeah
โอ โช-อึน ฮยัง-กี โอ เย
(소녀시대 โซนยชีแด) ((태연 แทยอน))
너무 ((눈이 부셔~)) 반짝반짝 눈이 부셔 ((No No No~)) No No No No No
นอ-มู ((นู-นี บู-ชยอ~)) ปัน-จัก-ปัน-จัก นู-นี บู-ชยอ ((โน โน โน~)) โน โน โน โน โน
너무 깜짝깜짝 ((놀란 나는U-Wo-Oh~)) 놀란 나는Oh Oh Oh Oh Oh
นอ-มู กัม-จัก-กัม-จัก ((นล-รัน นา-นึน อู-โว-โอ~)) นล-รัน นา-นึน โอ โอ โอ โอ โอ
너무 짜릿짜릿 몸이 ((떨려와~)) 떨려 Gee Gee Gee Gee Gee
นอ-มู จา-ริท-จา-ริท มู-มี ((ตอล-รยอ-วา~)) ตอล-รยอ จี จี จี จี จี
오 젖은 눈빛 Oh Yeah
โอ ชอ-จึน นุน-บิท โอ เย
오 좋은 향기 Oh Yeah Yeah Yeah
โอ โช-อึน ฮยัง-กี โอ เย เย เย


ลอกเขามาครับ (http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=12257)
ถ้าผิดพลาดก็ไปว่ากันเอาเอง ผมไม่รู้ อิอิ


ฟังเพลง click here

ARTY
08/03/2552

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เฮีย.....โปรดสังเกต mv ตัวนี้ดีๆนะ
ไม่มีตัดต่อ ถ่ายแบบม้วนเดียวจบ....สุดยอด...

น่ารักมั่กมาก.....555

artyhouse กล่าวว่า...

จริงดิ
ไม่น่าเชื่อ

แล้วมันสังเกตยังไงอ่ะ