ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

มหากรุณา แบบทิเบต

มหากรุณา แบบที่ 1 พระสวด


มหากรุณาธารณีสูตร ภาษาทิเบต

大悲咒 藏语十一臂观音根本咒

นะโมรัตนตรายายะ

นะโมอายะชานะ สักการา

เปโรชานะ

โยกะระชายะ ตัททะกาทายะ อะระหะเต

สังยาสัง พุทธายะ

นะโมสังวา กัตทะกาเต เต อะระหะตาเต

สังยาสัง

พุทธเตเต นะโมอะยะอวโลเกเต

โชระยะพุทธิสัตวายะ

มหาสัตวายา

มหากรุณิกายะ

กายะทา โอม ธารา ธาระ

ถิริถิรี ธุรู ธุรู

อิติเวอิติชาเล ชาเล

กุระชาเล กุระชาเล

กุสสุเม กุสสุมา วาเร

อิมิมิริชชิติ โชกะระมะ ปะระยะ โช อา


แบบที่ 2 โยมสวด ( แบบนี้ผมก็สวดได้ หุหุ )

เป็นแบบที่นิยมแพร่หลาย ( จริงดิ่ )


อักขระอาจแตกต่างกันเล็กน้อย

ดังนี้ ( ผมดัดแปลงเองด้วยส่วนหนึ่ง ถูกผิดประการใด ขออภัย ไว้ ณ ที่นี้ครับ )

นำ มอ ตรา ตา ยา ยา

นำ มอ อาริยะ จานะ

สักการา

เฮ็น เลอ เจีย นะ

หยิว อะระจายา ตะถากาตะยา

อะระหะเต

ซัง ยา ซัง พุทธายะ

นำ มอ สัตตะวา ตะถะกาเตเป อะระหะตะเป

ซัง ยา ซัง พุทเธเป

นำ มอ อะริยะ อวโลกิเต

สวารายา พูทีสัตตะวายะ

มหาสัตตะวายะ

มหาการุณีกายะ

ตะติยา ทา อ๋ง

ตารา ตารา ธีรี ธีรี ธูรู ธูรู

อิทธิเว อิทธิ เจียเร เจียเร

ปูราเจียเร ปูราเจียเร

กุสุเม กุสุมา วา เร

อิลิ มิลิจิ ติ จวอฮาลามะ ปานะ ยะโซวฮา


ธัชชัย ธัญญาวัลย
23/05/2552

ไม่มีความคิดเห็น: