ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

“Indy Short Story Award” 2553

กลุ่มยังไทย Young Thai ขอเชิญทุกท่านส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ “Indy Short Story Award” 2553

เนื่องด้วย กลุ่มยังไทย ( Young Thai ) คนรุ่นใหม่ของวงการวรรณกรรม มีความต้องการสนับสนุน กระตุ้น และกระตุก ให้ยุวชนนักเขียนทุกท่าน เกิดความตื่นตัว คึกคัก คึกครื้น และรื่นเริง ในการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่สายตาสาธารณชน จึงได้ทำการจัดการประกวด รางวัลเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ “Indy Short Story Award” 2553 ขึ้น โดยมีกติกาดังนี้

1. ผลงานมีลักษณะเป็นเรื่องสั้น ไม่จำกัดรูปแบบและเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยพิมพ์เป็นภาษาไทย ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 จำนวน 1-20 หน้ากระดาษ A4

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ ไม่เคยเผยแพร่ในสื่อรูปแบบใดมาก่อนทั้งสิ้น ยกเว้นสื่ออินเตอร์เน็ต

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประพันธ์ประพันธ์ขึ้นเอง ไม่ได้ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลง มาจากผู้อื่น ทั้งยังไม่เคยส่งเข้าประกวดรางวัลใดมาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาในการประกวดหรือการตีพิมพ์ใด ๆ ทั้งสิ้น ตลอดจนผู้ประพันธ์ต้องมีชีวิตอยู่จนถึงวันที่ได้รับมอบรางวัล

4. ผู้ประพันธ์มีอายุไม่เกิน 30 ปี โดยนับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ( ผู้ที่เกิดตั้งแต่1 ตุลาคม 2523 เป็นต้นมา )

5. จะมีการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นชั้นดีเป็นประจำทุกเดือน เริ่มจากเดือนกรกฎาคม 2552 – กรกฎาคม 2553 ( โดยรางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีประจำแต่ละเดือนจะประกาศผลในเดือนถัดไป )

6. ผู้ประพันธ์ 1 คน สามารถส่งเรื่องได้ไม่เกิน 2 เรื่องต่อเดือน

7. รางวัลอาจมีมากกว่าหนึ่งรางวัลหรือไม่มี ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ

8. รางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีในแต่ละเดือนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ Indy Short Story Award ประจำปี 2553 โดยจะประกาศผลในเดือนกันยายน 2553 และมอบรางวัลในเดือน ตุลาคม 2553

9. รางวัลแบ่งออกเป็นa. รางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ Indy Short Story Award ประจำปี 2553 จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกb. รางวัลชมเชย 5 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึกc. รางวัลสุดยอดเรื่องสั้นชั้นดีประจำแต่ละเดือนจะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึก พร้อมคำวิจารณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

10. ผลงานทั้งหมดที่ได้รับรางวัล ( รางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละเดือน รางวัลชมเชยและรางวัลยอดเยี่ยมประจำปี ) จะได้รับการตีพิมพ์รวมเล่มโดยสิทธิในการตีพิมพ์ครั้งแรกจะเป็นของกลุ่ม Young Thai และนักเขียนจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ตามข้อตกลงของผู้จัดพิมพ์

11. ผลงานทั้งหมดที่ส่งมาในแต่ละเดือน จะถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ http://youngthai.blogspot.com อย่างรวดเร็วที่สุดเมื่อได้รับผลงาน และทุกเรื่องจะได้รับคำวิจารณ์จากนักวิจารณ์ อย่างน้อย 5 ท่าน (ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานที่ส่งมาครั้งแรกเท่านั้น ไม่รับพิจารณาผลงานเรื่องเดิมที่แก้ไขแล้วส่งมาภายหลัง)

12. เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป โดยส่งผลงานได้ทางอีเมล์เท่านั้น ที่ youngthai@gmail.com โดยใช้หัวข้อว่า “ส่งผลงานเข้าประกวดเรื่องสั้นชั้นดีของคนรุ่นใหม่ Indy Short Story Award” ในลักษณะการส่งแนบไฟล์ พร้อมทั้งชื่อ-สกุลจริง นามปากกา ( ถ้ามี ) ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในหน้าแรกและหน้าสุดท้ายของผลงาน ( คณะกรรมการคัดเลือกขอตัดสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานในกรณีที่ท่านไม่ได้ส่งเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาด้วยโดยไม่แจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัว)

13. หากผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที และจะไม่มีการเลื่อนผลงานอื่นขึ้นมารับรางวัลแทน

14. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นสิ้นสุด

15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-587-679-2 ( คุณธัชชัย ) หรือ 087-503-353-7 (คุณสุวีณา )จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00-18.00 น. และ http://youngthai.blogspot.com 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น: