ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ปลายฝนต้นหนาว


ฝนกระหน่ำมาหลายวัน

หยุดลงไปแล้ว

ปลายฝน ต้นหนาว

ฤดูกาลอันธรรมดา

หมุนไป

และหมุนมา

เรื่อย ๆ


++-+---*--+-*+++++*//*---++-*/-++--


นานวัน

ยิ่งนานวัน

ยิ่งยังความสับสน

การตัดสินใจ

ในบางครั้ง

อาจ

เปลี่ยนความหมาย

ของชีวิต

แม้ครั้งนี้

ครั้งนั้น

หรือครั้งไหน ๆ

+-*-/*-*----++++++++--+//*-++-..++*++


ดอกไม้แห่งฤดูหนาวจะบานอีกครั้งหนึ่ง

เป็นดอกไม้ดอกใหม่

ทว่า

ต้นเดิม


อดีตกาลนานช้า

ก่อนจะเป็นดอกไม้ฤดูหนาว

ก็ไม่รู้

มันเคยเป็นดอกไม้ฤดูไหน


ฝนเม็ดสุดท้ายจากไปนานแล้ว

เม็ดสุดท้ายของปี

ปีนี้...


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
06/09/2552

ไม่มีความคิดเห็น: