ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ถ้าเธอคือผู้หญิงคนนั้น


ความผูกพัน ไม่เคยมีอยู่ในพจนานุกรมของใครบางคน

คนที่สะกดคำว่า ความรัก ไม่เป็น

และไม่เคยเห็นภาพความทรงจำอ่อนหวานของวันเก่า ๆ

คนที่ไม่รู้จักคำว่า ความอ่อนโยน

คนที่ไม่รู้จักคำว่า ความอบอุ่น

คนที่ไม่มีหัวใจ

คนที่ไร้ดวงตา

และไม่เคยเห็นหัวใจของใครคนอื่น

ไม่มีความรู้สึก

ไม่อ่อนไหวหรืออ่อนหวาน

ไม่มีส่วนรับสัมผัสของความจริงใจ

.

ถ้าเธอคือผู้หญิงคนนั้น
.
.
.
.
.
.............

โดดเดี่ยวหัวใจของใครบางคนอยู่อย่างนั้นเถิด



ทิวฟ้า ทัดตะวัน
๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

ไม่มีความคิดเห็น: