ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ฤดูหนาวที่แสนเศร้า

ข้าพเจ้าเดินทางไปท่ามกลางความโศกเศร้า

บนถนนแห่งความเสียใจ

ในค่ำคืนเหน็บหนาว

ความหนาวกระชากมือ แขน และไหล่

เสียดแทงกระดูกและเส้นเอ็น

เม็ดเลือดมารวมตัวกันจนสังเกตเห็นว่า

มีแผ่นสีแดงปรากฏที่หลังมือ


ข้าพเจ้าเดินทางและเดินทาง

ข้าพเจ้าเดินอยู่บนเส้นทางทุรกันดารและทุกข์ยาก

ไร้ร่มเมื่อฝนตก ไร้รองเท้าสำหรับทางขรุขระ

ไร้เรือนนอน และ

ขาดแคลนอาหาร


บางครั้งพญามัจจุราชก็เป็นบุคคลที่ข้าพเจ้าปรารถนาจะพบ

เพียงเพื่อหลบหลีกจากความวุ่นวาย

"ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ"

บุรุษหนึ่งเคยดำริเช่นนี้เมื่อครั้งโน้น

"ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ"

บุรุษหนึ่งดำริเช่นนี้เมื่อครั้งนี้

"ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง"

มหาบุรุษตรัสเช่นนี้เมื่อครั้งโน้น

"ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง"

มหาบุรุษตรัสเช่นนี้เมื่อครั้งนี้ก็หาไม่


บุรุษพึงดำริ บุรุษพึงปราถนา บุรุษพึงแสวงหา

เพื่อเหตุแห่งมหาบุรุษ

ในอนคตกาลไกลโพ้น

"ที่นี่ไม่วุ่นวาย ที่นี่ไม่ขัดข้อง"


นี่หรือ ฤดูหนาวที่แสนเศร้า

กาลเวลามิย่นย่อ ไม่ยืดยาด

จักรวาลย่อมหมุนไปและหมุนไป


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
26/01/2553

ไม่มีความคิดเห็น: