ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

แด่ย่ำรุ่งของเหมันตฤดู


แม้ข้าพเจ้าจะเคยเดินหลงทาง

แม้ข้าพเจ้าจะเคยเดินผิดทาง

แต่ข้าพเจ้าก็ไม่เคยละทิ้ง

เป้าหมายแห่งหนทาง

ที่ข้าพเจ้าต้องการจะไปถึง

และข้าพเจ้าก็ยังเดินทาง

และต้องเดินทาง


ผู้คนมากมาย

ทั้งผู้ที่รู้จักและไม่รู้จัก

ทั้งผู้เคยรู้จักและรักใคร่

ทั้งผู้เป็นกลางและเกลียดชัง

ข้าพเจ้าก็ไม่ปรารถนาจะรักใคร่หรือเกลียดชัง


นกที่ตื่นเช้าย่อมได้กินก่อน

นกที่ตื่นก่อนย่อมได้เลือกก่อน

นกตัวแรกที่เจาะเปลือกไข่ออกมาก่อน

ย่อมชื่อว่าเป็นบิดาและเป็นบรรพบุรุษแห่งนกทั้งหลาย


แด่ย่ำรุ่งของเหมันตฤดู


ทิวฟ้า ทัดตะวัน
๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
ไม่มีความคิดเห็น: