ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เอมอุทัยอิ่มฟ้า

เอมอุทัยอิ่มฟ้า

น้อมมนัสนอบเบื้อง
พระพุทธบาท
ณ วิสุทธิ์วิมุตติอาสน์
เอกแก้ว
สมาทานจิตจะยุรยาตร
เยี่ยงอย่าง พระนอ
เศษสวะสมมติแผ้ว
พรากเพิ้งผวนหาย ฯ

เพรงกาลกุศะละพู้น
อันเพียร
กี่โกฏิกี่กองเกวียน
กี่ก้อน
เคี่ยวควบบุษบกเคียน
ขวั้นขัด เทอญนา
พาขาดทุรชาติขย้อน
สู่เหย้าฤทัยแขวง ฯ

อาสวะกิเลสร้อง
รัญจวน
หาหากบ่หันหวน
โศกไห้
จักจรแล่นนิราศมวล
มารหมู่ แล้วเนอ
มูตรคูถคละคลุกคละไคล้
ก็ขว้างคืนหลัง ฯ

รัตนะสิระเกล้า
ก่องไสว เทอญนอ
สุกสว่างวะวับไพ-
โรจน์กว้าง
เอื่อยเอื่อยระเรื่อยไหล
นองเนื่อง
คลาคล่ำจำรัสว้าง
จรดเวิ้งนิพพานบุรี ฯ

หากเมื่อเอมอุทัยอิ่มฟ้า
อาบสวรรค์
ส่องกระจ่างจรดแขวงขัณฑ์
ครอบพื้น
ธรรมาทิตยจะบรร-
เจิดแจร่ม แจ้งเฮย
ราญชวระชนะฟื้น
ฝ่าฟุ้งเฝือฝอย
ฉุดประชาชนะฟื้น
ฝ่าฟุ้งเฝือฝอย ๚ะ

ธัชชัย ธัญญาวัลย

จากรวมบทกวีชุด "ผลส้มสีนำ้เงิน"

สามารถเข้าไปดาวน์โหลด

ผลส้มสีน้ำเงิน  ฉบับ E-book 

ได้โดย  คลิกที่นี่  (ebook.in.th)ไม่มีความคิดเห็น: