ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ปางดุ


ในพระพุทธศาสนาแบบธิเบตนั้น

จะมีโพธิสัตต์ปางดุ

(โพธิสัตต์  แบบนี้  เขียนตามแบบบาลี

แบบ  สันสกฤต  ก็เขียน  โพธิสัตว์ )

ที่ต้องมีปางดุ

นั้นก็เพื่อว่า

จะได้เอาไว้ดุกิเลส

เอาไว้ข่มขู่  ทำร้ายกิเลส

อันนี้เป็นแนวความคิดทำให้ข้าพเจ้าตรึกถึง

พระสายวัดป่า

ซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็ดุ  เป็นบางครั้งบางครา

ถ้าใครเคยอ่านประวัติหลวงปู่มั่น

จะทราบว่า  หลวงปู่มั่น  ดุ

แต่ท่านก็ไม่ได้  ดุ  ตลอดเวลา

จะดุเฉพาะเวลาต้องข่มกิเลสของลูกศิษย์เท่านั้น

นี่แสดงให้เห็นว่า

โดยธรรมชาติแล้ว  ก็ต้องมี  ปางดุ  กันบ้าง

แม้บางทีไม่อยากให้มี

แต่การทรมานเพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในอนาคต

ก็ย่อมต้องให้เป็นไปบ้าง

เพราะโดยปกติ  จิต  นี้เป็นสิ่งที่ดื้อรั้น

ทะโมน

ให้มันกลัวเสียบ้าง

ข่มขู่มันเสียบ้าง

ก็เป็นการดี
สมัยที่ข้าพเจ้าไปปฏิบัติธรรมที่วัดป่านาคำน้อย

กลางคืนได้มาสนทนาธรรมกับครูบาที่ศาลา

หมามันก็เห่า

เห่าลมเห่าแล้งไปเรื่อย

ท่านก็ขู่มัน

ท่านบอกว่า

บางทีหมาพวกนี้ก็เห่าไม่รู้กาละ

ต้องข่มขู่มันเสียบ้าง

ให้มันเงียบ

มิเช่นนั้นก็จะก่อให้เกิดผลเสียได้
วิธีที่เล่ามานี้

อาจจะขัดเคืองใจแก่มนุษย์ยุคปัจจุบัน

ที่ติดสุขนิยม

เป็นราคจริตอยู่บ้าง

เพราะเข้าใจไปเองเสียแต่ว่า

พระผู้เป็นพระอริยะ

จะต้องสำรวม

เงียบขรึม

ยิ้มน้อย ๆ

พูดจาอ่อนโยน

ทำอะไรเนิบช้า  แช่มช้อยอยู่ตลอดเวลา

อย่างนี้ทำให้หลงได้

เพราะไปยึดเอาแต่ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์
พระป่าสายหลวงปู่มั่น

มีอะไรแปลก ๆ  ไปจากทัศนะของคนทั่วไปหลายข้อ

บางองค์เทศน์ดุเด็ดเผ็ดร้อน

บางองค์ท่าทางดูเหมือนไม่สำรวม

แต่แท้แล้ว

ข้างในท่านเหล่านั้น

บริสุทธิ์พุทโธอยู่เต็มที่

เพราะวาสนานั้นละไม่ได้
ดังในสมัยพุทธกาล

พระสารีบุตร

เดินอยู่ในภูมิประเทศอันงาม

จะข้ามห้วย

ท่านก็ถกเขมรแล้วก็กระโดดแผล็วไป

พระภิกษุอื่นเห็นดังนั้น

ก็เอาไปทูลฟ้องพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่า

อย่าได้ไปตำหนิท่านพระสารีบุตรเลย

เพราะเป็นวาสนาของท่าน

เคยเกิดเป็นลิงมาก่อนหลายภพชาติ

เกิดชาตินี้

แม้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์อัครสาวก

ด้วยความที่วาสนายังมีอยู่

ประกอบกับภูมิประเทศอันงาม

ก็เลยถกเขมร  กระโดดข้ามห้วยไปอย่างนั้น
มีพระพุทธเจ้าเท่านั้น  ที่ละวาสนาได้เด็ดขาด

บริบูรณ์ด้วยพุทธลักษณะ

ไม่มีข้อต้องติได้พระอาทิตย์เที่ยงคืน
๑๘  มกราคม  ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: