ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

สุดท้าย

เราอาจข้ามห้วงเวลาแห่งความคำนึง

ไปลึกซึ้งถึงวิมานอันจิตประจักษ์

เราอาจหลงอาการนามลักษณ์

หรืออาจทักภวังคภพด้วยกายทิพย์


เราอาจหายร่างในบางเวลา

เหมือนมีมือมนตรามายื่นหยิบ

เพียงเศษเสี้ยวที่วูบไหวแสงไฟกะพริบ

เราก็อยู่ไกลลิบเกินอนุมาน


เราอาจเดินทางระหว่างบุคคล

จากผู้ยากจนหยาบจานสันดานกร้าน

สู่ผู้ดีตีนละเอียดสะคราญ

จากผู้มากปรีชาญาณจนโง่งม


เราอาจกลืนกินแก้วสารพัดนึก

แล้วตกผลึกทางความคิดเพาะบ่ม

เฉลียวฉลาดปราชญ์นิยม

ครั้นคายกลับกลับติดหล่มระทมระทด


เราอาจนอนซมจมไข้

เหว่ว้าว้างไหวสลบสลด

เราอาจพลาดพลั้งหลั่งน้ำตารด

บาดแผลที่ใหม่สดของตัวเราเอง


เราอาจพบความตายในวัยหนุ่มสาว

เราอาจจบเรื่องราวที่เร้าเร่ง

ถูกฉุดกระชากคว้างเคว้ง

ถูกข่มเหงทารุณ  ณ อรุณพิภพโน้น


เราอาจฟื้นคืนชีวิตทุกครั้งครา

เพื่อสืบเสาะแสวงหาอย่างโลดโผน

บ่อเงินบ่อทองมีไว้กระโจน

ชุบกายฉายโชนให้โลกรู้


เราอาจละลายลงเรื่อยเรื่อย

เน่าเปื่อยสุดกอบกู้

เป็นเม็ดดินเม็ดทรายนอนคุดคู้

คล้ายไม่เคยมีอยู่...ไม่มีอยู่เลย


เราอาจเดินบนกองซากศพ

กลิ่นเหม็นตรลบด้วยความเฉย

หรือหัวเราะเยาะเหยีดเย้ย

หรือเอื้อนเอ่ยด้วยความรักเราอาจข้ามห้วงแห่งความคำนึง

ลึกซึ้งถึงวิมานอันจิตประจักษ์

ปลดสัมภาระลงพำนัก

ทักภวังคภพด้วยกายเนื้อ
ธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: