ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

จำได้


เราอาจจะมีเมื่อวาน

ใช่

ไม่ต้องอาจ

เราต่างมีเมื่อวาน

เพราะเรามีเมื่อวาน

แต่เราอาจจะมีเมื่อวาน

ที่ไม่เหมือนวันนี้

และมีวันนี้

ที่ไม่เหมือนเมื่อวาน
เราอาจไม่เอ่ยเอื้อนความรู้สึก

และนิ่งลึกอยู่ในความเคลื่อนไหว

เราอาจรู้อะไรอะไร

แต่ไม่พูดออกไปเท่านั้นเองธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕
ไม่มีความคิดเห็น: