ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เมื่อข้าพเจ้าต้องจากไป


ข้าพเจ้าตระหนักว่า

ข้าพเจ้าคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้

ได้อีกไม่นานนัก

สิ่งใดที่จำเป็นต้องทำ

ข้าพเจ้าก็รีบทำโดยเร็วไว

สิ่งใดที่หาความจำเป็นมิได้

ข้าพเจ้าอาจจะต้องเพิกเฉยเสียข้าพเจ้าไม่ควรห่วงใยผู้หนึ่งผู้ใดมากเกินไป

เกินไปจนกระทั่งสิ่งนั้นได้กลับมาทำร้ายข้าพเจ้าเอง

ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นแก่ตัวว่า

ไม่อยากโดนทำร้าย

แต่เพราะมีหลายสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องทำโดยปกติแล้วข้าพเจ้าก็ไม่ใคร่ขอร้อง

หรือวานให้คนอื่นทำอะไรให้ข้าพเจ้า

โดยปกติข้าพเจ้าก็ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใคร

เป็นคนอื่นเสียอีก

ที่มักมาขอความช่วยเหลือจากข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าช่วย

ตามฐานะที่ช่วยได้

และแท้จริงแล้ว

เมื่อข้าพเจ้าช่วย

ก็ช่วยจนถึงที่สุด

ที่สุดโดยความสามารถแห่งข้าพเจ้าอย่างไรก็ตาม

บางสิ่งบางอย่าง

ข้าพเจ้าก็ต้องร้องขอความช่วยเหลือ

ข้าพเจ้าร้องขอให้น้อยที่สุด

ตอบแทนเขาให้มากกว่าที่เขาให้

แม้กระนั้นก็ตาม

ข้าพเจ้าก็มิได้หวังว่า

เขาจะรับรู้รับทราบ

เพราะข้าพเจ้ามีปกติไม่เอื้อนเอ่ยความรู้สึก

มีท่าทีเฉยชาจนบางครั้งก็เกือบจะเย็นชา

เว้นเสียแต่ว่า

ในยามที่ไม่ปกติเมื่อใดที่ข้าพเจ้าได้ออกปากขอความช่วยเหลือ

หมายความว่า

มันถึงที่สุดแล้วจริง ๆ

ข้าพเจ้าถนัดในการทำทุกสิ่งด้วยตนเอง

มาแต่นานเนิ่น

ข้าพเจ้าถนัดในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ  ด้วยตัวเอง

ข้าพเจ้าไม่ได้มีลำตัวไว้พิงผู้อื่น

ไม่ได้มีปากเพื่อขอร้อง

และไม่ได้มีหัวใจไว้เพื่อเรียกร้องสิ่งใด ๆ  คราวใดก็แล้วแต่

เมื่อข้าพเจ้าต้องจากไป

ข้าพเจ้าก็จะต้องจากไป

โดยอาจปราศจากการร่ำลา

เราจะร่ำลากันไปทำไมนัก

ในเมื่อ

เราร่ำลาโดยความร่ำลานั้นอยู่แล้ว

ข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาจะให้ใครมาส่งข้าพเจ้า

ในวันที่ข้าพเจ้าต้องจากไป

นั่นแหละ

หมายความว่า

ใคร ๆ  ก็อย่ามางานศพข้าพเจ้าเลย

และศพของข้าพเจ้า

ควรจะเผาไฟทิ้งเสีย

หรือไม่ก็เอาไปให้แร้งทึ้งหมากินเสียให้สิ้น

นั่นแหละ

ในความหมาย

แร้งไม่ใช่แร้ง

และหมาอาจมิใช่หมา

ในยุคสมัยที่ทุกอย่างเป็นเงินทอง

และผลประโยชน์เช่นปัจจุบันในนามของผู้สิ้นชีพ

ตนเองจะหาสาระอันใดกับศพที่ไร้ชีวิต

ที่เคยเพียงแค่อาศัยนั้นแล้วเล่าธัชชัย  ธัญญาวัลย
๓  มิถุนายน  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: