ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

จิตสุดท้าย


ในการใช้ชีวิต

บนโลกนั้น

เราย่อมมีการกระทบกระทั่งกัน

เป็นธรรมดา

เราย่อมมีเกลียด

มีโกรธ

มีเคียดเแค้นชิงชัง

ตามประสาของมนุษย์

แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า

เราจะเป็นเช่นนั้นตลอด

หรือเราจะรู้สึกเช่นนั้นตลอด

จิตของมนุษย์ย่อมแปรเปลี่ยน

ย่อมหมุนวน

ย่อมเป็นไป

ย่อมเกิดดับ

เราอาจจะรักคนที่เราเคยเกลียด

หรือเกลียดคนที่เราเคยรัก

เป็นของธรรมดาทั้งนี้ทั้งนั้น

ไม่ว่าเราจะชอบหรือชังเขาก็ตาม

ไม่ว่าเราจะรักหรือโกรธเขาก็ตาม

ท้ายที่สุด

เราก็ต้องให้อภัยเขาอยู่ดีนั่นแหละ

ถ้าเรารู้จักธรรมชาติมากพอ

เราก็จะรู้ว่า

ปลายทางจริง ๆ  แล้ว

จิตล้วนเป็นพุทธะด้วยกันทั้งสิ้นธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ไม่มีความคิดเห็น: