ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

ความผิดบาปก็คือความผิดบาป


ความผิดบาปก็คือความผิดบาป

ความชั่วร้ายก็คือความชั่วร้าย

เราไม่อาจเอากลลวงของกิเลสตัณหา

มาอ้างเพื่อทำความผิดบาปเลย

ความถูกต้องคือสิ่งที่ต้องกระทำ

ในวิถีแห่งโพธิสัตว์นั้น

เรายอมตายเพื่อความถูกต้อง

มิใช่ยอมให้กิเลสตัณหาลากจูง

สร้างกลลวงอ้างว่าถูกต้อง

เพื่อทำความผิดบาปเราอาจเคยเห็นข่าวอยู่เสมอ

เฉกเช่น

แม่เข้าไปขโมยนมในห้างให้ลูกที่หิวโหย

นั่นแหละความผิดบาป

การตายเพื่อความถูกต้องนั้น

มีคุณค่ามากกว่าการทำผิดเพื่อให้มีชีิวิตอยู่มันไม่ต่างกัน

ที่ผู้คนต่างเล่นชู้ทางกายวาจาหรือแม้กระทั่ง

ชู้ทางใจ

โดยอ้างกลลวงของกิเลสว่า

เพื่อเติมเต็มความรู้สึก

หรือเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป

ราคะก็คือราคะ

มีเจ้าของแล้วก็คือมีเจ้าของแล้ว

มันไม่ต่างจากกรณีแม่ขโมยนมให้ลูกที่หิวโหยเลย

หัวใจที่หิวโหยความสุขประเภทนั้น

มันก็คือมายาของความอยาก

มักมากในกามคุณหัวใจของตนเองต่างหาก

ที่จะเติมเต็มความสุขให้กับตน

ไม่ใช่การไขว่คว้าในวิถีทางอันผิดบาปความจริงก็คือความจริง

สัจธรรมก็คือสัจธรรม

ความผิดบาปก็คือความผิดบาป

เราอาจจะหลอกตัวเองได้

เราอาจจะหลอกคนอื่นได้

เราอาจจะหลอกอะไร ๆ  ได้

แต่ก็ย่อมหนีสิ่งที่เป็นความจริงไม่พ้นอย่าทำความผิดบาปเลย

หลวงพ่ออินทร์สอนเสมอว่า

ความชั่วนั้น  (แม้เพียงเล็กน้อย)

แต่อย่าทำเสียเลยดีกว่า

เพราะความชั่วย่อมตามเผาผลาญเมื่อภายหลังธัชชัย  ธัญญาวัลย
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕

ไม่มีความคิดเห็น: