ซื้อ E-BOOK

Thumbnail Seller Link
การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง
ธัชชัย ธัญญาวัลย
www.mebmarket.com
คุณจะสำรวจลึกลงไปในสิ่งต่าง ๆ ผ่านตัวหนังสือ ผ่านถ้อยคำ ที่กรองประกอบขึ้นเป็นหนังสือเล่มนี้ “การสำเร็จความโง่ด้วยตนเอง” กวีนิพนธ์เชิ...
Get it now

เฟ้น


ทำ E-book

หนังสือธรรมะ

แจกฟรี

เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์

เป็นธรรมะที่ออกมาจากท่านผู้ที่เชื่อถือได้

วางใจได้ความจริงแล้วการเผยแผ่ธรรมะนั้น

เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน

สิ่งที่เผยแผ่หรือเผยแพร่ออกไป

ก็ควรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง

เที่ยงตรง

บริสุทธิ์บริบูรณ์จริง ๆ

หรืออย่างน้อย

ก็เป็นสิ่งที่เป็นเนื้อแท้ของธรรมะจริง ๆ

ปัจจุบันนี้

ปุถุชนเผยแผ่ธรรมะมาก

เพราะคิดว่าตัวเองเจ๋ง

หรือดีเลิศ

หรือศึกษามาแล้วปฏิบัติมาแล้ว

เกิดนึกอยากเผยแผ่ขึ้นมา

ก็ทำไปเรื่อย

ซึ่งจุดนี้

ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเลย

เพราะอ้างเอาจากคำพูดครูบาอาจารย์

ธรรมะนั้น

ออกมาจากปุถุชน

ก็เป็นของปลอมวันยังค่ำ

แม้ธรรมะนั้นจะเป็นของจริงก็ตาม

ถ้าออกมาจากปุถุชนเป็นอันปลอมไปด้วยกันการรู้จริง

เผยแผ่ของจริง

นั่นคือสิ่งที่ถูกต้อง

หรือถ้าไม่รู้จริง

คิดจะเผยแผ่

ก็ควรอ้างว่า

นี่เป็นสัญญามาแต่ครูบาอาจารย์

หรือมาจากพระพุทธเจ้า

ไม่ใช่ติ๊ต่างเอาเอง

คิดด้นคิดเดาเอาเอง

แล้วก็บอกว่า

นี่แหละธรรมะศาสนาจะเสื่อมเพราะชาวพุทธนี่เองเป็นเหตุ

คำสอนจะวิปลาสไป

หรือแม้กระทั่งจะวิบัติไป

ก็ด้วยชาวพุทธนี้เองปุถุชนพูดธรรมะของพระอริยะ

ก็ย่อมเป็นธรรมปลอม

พระโสดาบันพูดธรรมะของสกิทาคามีก็ย่อมเป็นของปลอม

สกิทาคามีพูดธรรมะของอนาคามีก็ย่อมเป็นของปลอม

แม้อนาคามีพูดธรรมะของอรหันต์ก็ย่อมเป็นของปลอม

นี้เป็นข้อพิจารณา

สำหรับการเลือกเชื่อ

หรือเลือกที่จะฟังธรรมะ

เพื่อที่จะได้ไม่ใช้เวลาไปสูญเปล่า

กับของปลอม

เพราะชีวิตนี้สั้นนักธัชชัย  ธัญญาวัลย
๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น: